Perceptor er et uavhengig innsikteri som forvandler kunnskap til handling og resultater. Naturblide, fjell, vei.

Om oss

I Perceptor jobber vi med å hjelpe våre kunder til å vokse gjennom å ta gode beslutninger basert på reell og anvendbar forbruker- og kundeinnsikt. Vi er et uavhengig ”innsikteri” som forvandler tall og ord til handling som gir resultater.

Vi jobber med flere ledende virksomheter i Norge og Norden, og har bred erfaring fra både forbruker- og bedriftsmarkedet. Vi kombinerer effektive innsiktsprosesser med relevante og godt gjennomførte kvalitative og kvantitative analyser – sammen med strategisk og operativ kommersiell forretningsforståelse. Hos oss møter du erfarne rådgivere i kombinasjon med noen av de skarpeste analysehodene i bransjen.

Gjennom gode diskusjoner og relevante analyser skaper vi reell og anvendbar forbruker- og kundeinnsikt som kan sikre gode interne beslutninger og lønnsomme konkurransefortrinn; vi bygger bro mellom praktisk forretningsstrategi og tradisjonell markedsanalyse.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

Vi tror ikke at ”one-size-fits-all” – heller ikke på ”black-boxes” eller proprietære analyseløsninger. Dine utfordringer og muligheter er unike – for deg – og for oss! Vi tilpasser prosesser, er løsningsorienterte og kreative og deler gjerne ”elefanten i spiselige deler”.

EFFEKTIVE PROSESSER

Vi tror på smarte og effektive prosesser. Vi er et lite selskap og ser på tid som en knapp ressurs – for deg – og for oss. Vi kommer hurtig til skudd – også fordi vi har lang erfaring. Men vi er også nysgjerrige – og modige – og elsker å utfordre kjente normer og måter å gjøre ting på.

FRA ”Å SNAKKE”
TIL ”Å GJØRE”

Vi tror på praktiske tilnærminger – ”mer action og mindre prat”. Fordi vi har kommersiell erfaring og raskt evner å identifisere kjernen i utfordringene vi stilles ovenfor. Selvsagt med basis i godt analysehåndverk.

Vårt team

Anne er prosjektleder i Perceptor. Hun planlegger, koordinerer, analyserer og leverer kvantitative prosjekter. Hun har 14 års bransjeerfaring fra 4 Fakta, MMI Norge og Fieldwork International. Anne har jobbet i Perceptor siden 2011.

Anne Fylkesnes Prosjektleder Perceptor

Anne Fylkesnes
Prosjektleder
anne@perceptor.no
+47 906 97 711

Erwan er statistikeren og “tallknuseren” i Perceptor. Hans spesialitet er å omforme tall og komplekse analyser til forretningsinnsikt. Han har 18 års erfaring som kvantitativ spesialist og har vært ansvarlig for statistikk hos Forrester Research, MMI Norge og Synovate. Erwan har en Magistère d’Economiste Statisticien og masters degree in Econometrics fra universitetet i Toulouse og Oslo. Erwan gikk inn som partner I Perceptor januar 2010.

Erwan de Montigny
Partner
erwan@perceptor.no
+47 454 64 915

Leif Henrik har 22 års erfaring med design, implementering og bruk av markedsanalyse og forbrukerinnsikt – både som kunde, leverandør og konsulent. Han har tidligere jobbet som markedssjef i Telenor, administrerende direktør I MMI Norge og Synovate Norge. Han har en MBA fra Oslo Handelshøyskole og mottok prisen som Årets markedsanalytiker I Norge i 2001. Han etablerte Perceptor I 2009.

Leif Henrik Husom Managing Partner Perceptor

Leif Henrik Husom
Managing partner
leif.henrik@perceptor.no
+47 908 26 699

Oddrun har 26 års bransjeerfaring og er spesialisert innen multinasjonal prosjektledelse og databehandling. Hun har tidligere jobbet som daglig leder for TM-Kompetanse, Field Work Scandinavia samt Fieldwork International i både Norge og Sverige. Oddrun gikk inn som partner i Perceptor i januar 2010.

Oddrun Hole Partner / Chairman Perceptor

Oddrun Hole
Partner / Chairman
oddrun@perceptor.no
+47 905 05 610

Stian har 16 års erfaring med marketing og innovasjonsarbeid fra noen av Norges tyngste marketingmiljøer, og har solid strategisk og kommersiell track record fra både inn- og utland. Han har tidligere jobbet som markedssjef i Stabburet, Marketingsjef i Orkla Foods Norge, Vice President Marketing i MTR Foods India, og Marketingdirektør i Orkla Home & Personal Care. Stian har en Master i Int. Marketing fra University of Strathclyde, UK. Stian gikk inn som partner i Perceptor januar 2018.

Stian Farmen
Partner/Kommersiell Direktør
stian@perceptor.no  
+47 928 96 741

Torun er prosjektleder i Perceptor. Hun planlegger, koordinerer, analyserer og leverer kvantitative prosjekter. Hun har 16 års bransjeerfaring fra Field Work Scandinavia, MMI Norge, Synovate og Ipsos. Torun har jobbet i Perceptor siden februar 2014.

Torun Johansen
Prosjektleder
torun@perceptor.no 
+47 990 05 412

Steinar har over 15 års erfaring med marketing, innovasjon og analysearbeid både fra markedsanalysebransjen og fra ett av Norges tyngste marketingmiljø. Han har erfaring som Markedssjef i Norstat og var i over fem år Leder av analysearbeidet i TINE. Markedskategorier med fokus på prosess og omdannelse av relevant markedsinnsikt til strategi og operative tiltak. Steinar har MBA i Merkevareledelse fra NHH og gikk inn i Perceptor i april 2018.

Steinar Leknessund
Seniorrådgiver
steinar@perceptor.no 
+47 930 37 195

Mette er prosjektleder i Perceptor. Hun planlegger, koordinerer, analyserer og leverer kvantitative prosjekter. Hun har lang bransjeerfaring fra Field Work Scandinavia, MMI Norge, Synovate og Ipsos. Mette har en MBA i markedskommunikasjon fra UTS  Sydney, Australia og har jobbet i Perceptor siden august 2018.

Mette Solberg
Prosjektleder
mette@perceptor.no 
+47 417 70 894

Vebjørn er Perceptor’s internasjonale attaché og representant fra «den neste generasjonen». Som rådgiver i Perceptor jobber han hovedsakelig med produktutvikling og kvalitativ markedsanalyse. Vebjørn har en Mastergrad fra Universität zu Köln i Tyskland, inkl. utdanning og kulturell erfaring fra Egypt og Japan. Han har jobbet i Perceptor siden 2020.

Vebjørn Hole Uleberg
Rådgiver
vebjorn@perceptor.no 
+47 995 61 966

Tjenester

Vi har bred erfaring med å gjennomføre ulike typer kvalitative, kvantitative og observasjonsbaserte analyser, for å få frem relevant kunde- og forbrukerinnsikt som kan brukes i ulike kunde, shopper, kommunikasjon- og innovasjonsprosesser. Gjennom et langt liv har vi vært borte i det meste – og tilpasser prosesser og løsninger basert på ervervet kunnskap og erfaring.

Strategi

Vi gjennomfører ulike kategorianalyser tilpasset behov og marked. Med statistikk, tolkning og erfaring, finner vi relevante drivere i kategorien og i ulike situasjoner, hvordan dagens aktører leverer på driverne og identifiserer ”white-spots”.

Vi utfører posisjoneringsanalyser for å kartlegge attraktiviteten i ulike posisjoner, sikre merkerelevans og kvalitetssikre potensielle merkestrekk og utvidelser. Gjennom kombinasjon av produktegenskaper og forbrukerfordeler, finner vi gode og ledige posisjoner og hvordan de tas ut.

Vi gjennomfører ulike ide- og konsepttester som kartlegger kommersielt potensial for merke- og/eller linjeutvidelser, nye lanseringer eller relanseringer – både for produkter og tjenester. Å kartlegge hva som bør sjøsettes, forbedres eller skrinlegges kan spare organisasjonen for mye tid og ressurser – og sikrer fokus på de store ideene.

Gjennomføring

Vi tester konkrete elementer i marketing mixen som design, emballasje, variantnavn, merkenavn, smak og sensorikk – eller i kombinasjon, for å optimalisere nylanseringer eller redusere risiko ved justeringer på eksisterende.

Vi gjennomfører ulike prisanalyser for å sikre at du ikke tar for høye eller for lave priser – og at produktets pris- og verdiopplevelse blir konkurransedyktig i de markeder og ovenfor de målgrupper vi markedsfører til.

Vi kartlegger forbrukeratferd i kjøpsøyeblikket. Vi vurderer hvordan produkter fremstår og presterer i hylla, hvilke aktiviteter som gir mest effekt, estimerer salg, samt kartlegger shopper sin beslutnings- og kjøpsprosess i ulike kategorier og bransjer.

Vi tester effekt av kommunikasjon og dialogaktiviteter – emosjonelt og funksjonelt – både før og etter reklamen er ferdigstilt. Og vi finner ut om reklamen leverer på målsetting og iht. ”brief” for ulike formater og flater.

Vi har in-house kapasitet og erfaring innen data mining, neural network, IA og lignende, og kan hjelpe til med diverse scoring og modellering som gir en bred innfallsvinkel til ulike type problemstillinger.

Vi kan gjennomføre revisjon og utnyttelse av eksisterende informasjon, der vi vurderer om ressursinnsats gir verdi for pengene. Vi analyserer behov og nytte av eksisterende informasjonskilder og foreslår konkrete endringer.

Kontakt

Vi er alltid tilgjengelig for en prat om hvordan vi kan løse dine utfordringer og utnytte dine muligheter. Ta kontakt med Leif Henrik, Stian eller Steinar på e-post eller telefon.

Leif Henrik
leif.henrik@perceptor.no
+47 908 26 699

Stian
stian@perceptor.no
+47 928 96 741

Steinar
steinar@perceptor.no
+47 930 37 195

PERCEPTOR AS

Org nr 932 059 827

Besøksadresse: Skur 41, Vippetangen, 0150 Oslo

Postadresse: Holtervegen 157, 2034 Holter