Perceptor Førsteside Hvorfor oss? Referanser Kontakt oss?

Perceptor er et uavhengig innsikteri som forvandler kunnskap til handling og resultater

Vi og vårt nettverk bistår med innsiktsunderlag som muliggjør modige beslutninger:
... som er forankret i innsikt om omgivelser, marked, kunder, organisasjoner og mennesker.
... som gir vekstmuligheter, reduserer risiko og sikrer konkurransekraft.Revisjon Analyse Aktivering av innsikt
Gjennomgang av bruk og utnyttelse av eksisterende informasjon, der vi vurderer om ressursinnsats gir verdi for pengene. Vi analyserer behov og nytte av eksisterende informasjonskilder og foreslår konkrete endringer. Vi designer, kvalitetssikrer og leder analyseprosesser og -prosjekter som sikrer at ervervet innsikt er i tråd med virksomhetens strategier. Vi utvikler, optimaliserer og forankrer innsiktsprosesser og løsningsmetoder, og vi tilbyr også gjennomføring og levering av resultater. Med ulike virkemidler hjelper vi med å ta i bruk innsikt og kunnskap som muliggjør modige beslutninger. Gjennom å lukke gapet mellom holdning og adferd, bistår vi med å forvandle innsikt til handling og resultater.Gjennom aktivt engasjement og kreative løsninger bygger vi bro mellom forretningsstrategi og markedsanalyse, mellom holdning og handling, og vi støtter deg gjennom hele prosessen fra ide til lansering og måling av effekt

Perceptor Logo

EN