Innovasjon i 2019 – du får bare en sjanse, bruk den godt

Innovasjon er helt nødvendig for å skape vekst og de fleste selskaper har proseser på plass for å sikre at man kan levere innovasjoner til markedet. Men selv de beste synes det er vanskelig å treffe godt og kravene til å lykkes oppleves å bli høyere for hvert år. Å involvere de du vil selge produktet ditt eller tjenesten din til underveis er den eneste måten å lykkes på – så enkelt og så vanskelig er det. Les mer om hvordan.

 

Flere faser i innovasjonsprosessen – ulike krav til beslutning

Nå innovasjonsprosessen fungerer vil vi ha mange idéer som skal bli til ett eller to nye produkter eller tjenester. Da trengs det en verktøykasse som er tilpasset de ulike fasene i prosessen. Først for å komme opp med idéer, deretter å grovskille de gode fra de dårlige, så til å finne ut hvilke som virkelig er de beste og senere til å optimalisere de idéene vi vil lansere. Vi må bruke lite ressurser per idé til å begynne med og mer etterhvert. I innovasjonsarbeidet mer enn i noen andre deler av marketingarbeidet er det et absolutt krav om effektivitet i testing og tilbakemelding for at ikke budsjettet skal sprekke og businesscaset dø. Det lever alle med og det må metodene for å involvere forbruker underveis tilpasse seg.  

For å utvikle gode idéer må vi ha mangeidéer

Den beste måten å finne den veldig gode idéen som virkelig skaper vekst på, er å starte med mange idéer. Da trenger man prosesser som hjelper med generering av idéer og man kan får hjelp av forbruker. Vår erfaring er at det lønner seg å analysere markedet først og se etter «white spots» – posisjoner som ikke er tatt, før man definerer en idegenereringsoppgave. Å involvere forbrukere fra starten av har mange fordeler, men ikke hvilke som helst forbrukere – noen er gode på å identifisere problemer, mens andre er gode på å finne løsninger. Med gode definisjoner på idéretninger vi ønsker utforsket og en godt fasilitert prosess både internt og blant kunder er det utrolig hvor mange og hvor gode idéer vi kan generere sammen.

Pre-stagegate – det vanskeligste er ofte å vite hva man skal ta inn i innovasjonsprosessen

Mange selskaper bruker en form for stage-gate-prosess i innovasjonsarbeidet, men det er ofte en stor utfordring å finne ut hvilke idéer man skal ta med inn i innovasjonsprosessen. Idégenereringen gir mange idéer, men for å kunne ta dem videre må de beskrives og sorteres. Vi har gode erfaringer med at grovsorteringen kan gjøres enkelt ved å la flere forbrukere rangerer basert på effektive teknikker der en kombinasjon av hurtighet og grundighet sikrer at vi klarer å skille de nest beste idéene fra de beste.  Vi har erfart at det å la forbrukere teste mange idéer og ikke være for kravstor til hvor mange som skal ha testet hver idé, er en god metode for å få ned kostnaden per ide. Det forutsetter at man har gode erfaringsdata og bruker andre innovative metoder for å sikre at presisjonen likevel blir høy.

For å teste må vi beskrive – godt nok

Hvordan skal vi forklare forbruker hvordan idéen vår ser ut slik at hun forstår og kan vurdere den? Presist, nøytralt og med en god nok illustrasjon er vårt svar. Hvordan du gjør det på en god måte er kritisk for resultatet men krever erfaring. Derfor har vi sett at det å kurse teamet i dette temaet ofte er effektivt og vi har utarbeidet enkle krav og maler som sikrer at idéene blir illustrert og beskrevet på lik nivå og presist nok.

Konseptet – «små» justeringer kan gi store forskjeller

Når idéen blir konsept finnes det alltid mange ulike måter den kan tas ut på. Mange lærer litt for sent at produktet som ikke overlevde forbrukers harde dom kunne blitt en suksess dersom det hadde vært utformet litt annerledes i konseptfasen. Størrelse, utforming, farge, navn, claim, pakningstype, målgruppe eller kommunikasjon / posisjon – det er mange elementer som skal klaffe og der det å bomme på det viktigste kan koste mye. Det er alltid billigere å teste enn å feile, men vi må også evne å ta en beslutning. Derfor må konsepttestene kunne skreddersys til det behovet du har i akkurat ditt prosjekt slik at vi tester det viktigste og finner det som virkelig gjør en forskjell.

Lanseringen – justér før andre gjør det for deg

Når produktet er lansert vil vi ofte oppleve at det selger bra til å begynne med. Noen forbrukere er nysgjerrige og vil gjerne prøve nye produkter og du har kanskje gjort en god jobb i innsalget av produktet. Det kan være vanskelig men avgjørende å forstå når vi har truffet nysgjerrige forbrukere og når vi har truffet på et virkelig stort behov. Derfor tester vi også blant de som har kjøpt for å forstå om man har kjøpt igjen og hvordan produktet leverer. Da kan du justere hvis det trengs før det er for sent. Du får ofte bare en sjanse til å overbevise – da må du forberede deg godt.

 

Ta kontakt med Leif-Henrik, Stian, Terje eller Steinar så tar vi en prat om hvordan vi kan hjelpe deg til å lykkes med innovasjon gjennom å involvere forbruker underveis – og hvordan vi kan tilpasse et prosjekt akkurat til det behovet du har.

I Perceptor jobber vi med å hjelpe våre kunder til å vokse gjennom å ta gode beslutninger basert på reell og anvendbar forbruker- og kundeinnsikt.